ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONĘ


Agencja Reklamowo – Fotograficzna EG STUDIO

ul. Ceglarska 25, Kraków, pon - pt godz.
11-19, tel 012-421 22 94, 0606 285 176, 501 926 721
www.egstudio.pl  www.egstudio.pl/sluby  biuro@egstudio.pl
gg: 4762467, tlen: elagawin, skype: gawin
prowadzi: Ela Gawin

                                                                                                                                     REGULAMIN
     ZASADY REALIZACJI FILMÓW I ZDJĘĆ KOMUNIJNYCH

                                               REGULAMIN REKLAMACJI FILMÓW, ZDJĘĆ I INNYCH PRODUKTÓW EG STUDIO


 

nasze studio


UWAGI WSTĘPNE:

Dziękujemy uprzejmie za powierzenie nam obsługi Państwa zlecenia –  zależy nam na Państwa zadowoleniu. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby film i zdjęcia były udane. Podpisujemy nasze filmy i zdjęcia naszym logo, dodajemy krótką reklamę, dlatego tym bardziej zależy nam, żeby się podobały

A) * Poniższe uwagi dotyczą realizacji zdjęć i filmów przez ekipę EG Studio Agencja Filmowo - Fotograficzna.  Komentarz dotyczy materiałów komunijnych, ale podobne zasady  dotyczą też materiałów o innej tematyce – prywatnych,  reklamowych, okolicznościowych, port folio, dokumentalnych i innych. Przedstawione niżej zasady to proste i logiczne założenia wynikające z natury zleceń fotograficzno - filmowych i reklamowych, którymi kierują się wszystkie podobne firmy i których można się domyśleć. Wynikają też one z zawieranych umów.

B) * Niektóre opisy mogą zawierać błędy, powtórzenia, mogą nie być opisane po kolei lub nie wynikać z siebie nawzajem - regulamin był wielokrotnie rozszerzany z powodu naszych nowych spostrzeżeń w kontaktach z klientami. Ten opis pozwoli Państwu zrozumieć jak wiele czynników wpływa na zrobienie filmu i zdjęć i sprzedanie ich klientom

C) * Uwaga - podane niżej ceny usług proszę traktować przykładowo, nie są wiążące, ceny usług zawsze ustalamy indywidualnie i wpisujemy je w umowę.

*  Podane niżej rozwiązania też są przykładowe - to zasady naszej pracy. Każde zlecenie zawiera indywidualne wpisy w umowie, różne ustalenia ustne i indywidualne okoliczności, dlatego wykonawca każdorazowo dopasowuje zasady pracy do warunków zlecenia.

D) * Informujemy że poniższe wyjaśnienia mają na celu pomoc klientom w zrozumieniu zasad realizacji naszych zleceń. Wyjaśnienia te nie są narzucanymi przez nas zasadami ale logicznymi rozwiązaniami. Każda umowa ustna i pisemna wymaga znajomości tego regulaminu, wykonawca może o nim poinformować ustnie, umowa zawiera link do regulaminu, znajduje si on na naszej stronie www i w biurze

E)  EG Studio może odstąpić od proponowanych niżej zasad w indywidualnych sytuacjach(...).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZYKŁADOWE KOSZTY USŁUGI:

ZDJĘCIA I FILM KOMUNIJNY

1 * Zlecenie zawsze wykonuje się dla min 80- 90 % dzieci przyjmujących komunię. O czym wykonawca zawsze informuje klienta. Jeżeli film lub zdjęcia zamawia mniej niż 80 % uczestników komunii, cena usługi jest liczona tak jak dla 80-90 % klasy, zwiększa to cenę jednostkową każdego produktu.

2 * PRZYKŁADOWY CENNIK DLA KLASY ilość dzieci 30-35
Wykonuje się 30 kompletów albumów, 30 płyt ze zdjęciami i  30 filmów dla każdej klasy.

Klasa musi zebrać 3000 zł, tj 100 zł od osoby.

Koszt filmu dla jednej klasy to 1200 zł (40 zł x 30 osób).
Koszt albumów  to 900 zł (30 zł x 30 osób).
Koszt płyty ze zdjęciami to 600 zł (30 zł x 30 osób).
Jeżeli nie jest sprzedawana płyta można kupować zdjęcia na sztuki, 5 zł zdjęcie format 15 x 21 cm. Wybór za pośrednictwem strony internetowej lub albumów przedstawionych klientowi

Wykonuje się dodatkowo gratis 1 komplet dla każdej klasy i albumy dla wszystkich przyjmujących komunie.
Jeżeli zamawiający nie ureguluje deklarowanych wpłat na film i płyty ze zdjęciami (dla 90 % dzieci) wydaje się tylko albumy.

3. * PRZYKŁADOWY CENNIK DLA KLASY ilość dzieci 15-20 osób

Wykonuje się 15 kompletów albumów, 15 płyt ze zdjęciami i filmów dla każdej klasy.

Klasa musi zebrać 1500 zł, tj 100 zł od osoby.

Koszt filmu dla jednej klasy to 600 zł (40 zł x 15 osób).
Koszt albumów  to 450 zł (30 zł x 15 osób).
Koszt płyty ze zdjęciami to 450 zł (30 zł x 15 osób).

4. * Zawsze wykonuje się dodatkowo gratis 1 komplet dla każdej klasy i albumy dla wszystkich przyjmujących komunie.

5 * Jeżeli zamawiający nie ureguluje deklarowanych wpłat na film i płyty ze zdjęciami (dla 90 % dzieci) wydaje się tylko albumy.


6* Może być też podana stała kwota za film lub zdjęcia, średnia cena filmu lub zdjęć dzieci z jednej mszy (1-2 klasy) to 1500 zł i tą kwotę dzieli się przez ilość zamawiających, dostaje się 1 kopię filmu, plus symboliczna cena za dodatkowe kopie np. 10 zł sztuka (pudełko, okładka, płyta z naklejką, wypalenie płyty).

7. * Jeżeli nie jest sprzedawana płyta ze zdjęciami można kupować zdjęcia na sztuki, 5 zł zdjęcie format 15 x 21 cm. Wybór za pośrednictwem strony internetowej lub albumów przedstawionych klientowi, dostępnych w naszym biurze

8. * Wykonuje się ok. 900-1000 zdjęć na mszy dla 2 klas (ok 60 dzieci), ok. 700 zdjęć dla 2 klas (ok 40 dzieci)

9 * Jeżeli zamawiający tj, rodzice dzieci przyjmujących komunię zmienią warunki zlecenia po podpisaniu umowy warunki jej rozliczenia i realizacji mogą ulec zmianie, o czym jest informowany zleceniodawca, przed zleceniem, nie wymaga to pisemnego aneksu do umowy

PRZYKŁADY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY przez klienta po jej podpisaniu
mogących automatycznie zwiększyć koszty usługi lub zmienić zasady realizacji:

- po zleceniu okazuje się, że ilość dzieci zamawiających zdjęcia i filmy jest mniejsza niż ilość deklarowana (przed podpisaniem umowy lub w dniu jej spisania)
- klient życzy sobie, żeby do zlecenia zatrudniono dodatkowy personel (kamerzystów, fotografów itp.)
- okazuje się, że jest więcej dni pracy niż planowano
- jest więcej spotkań organizacyjnych niż planowano
- wykonawca ponosi inne działania lub koszty nieplanowane w umowie
- klient zamawia dodatkowe usługi, działania, kopie produktu, nie uwzględnione w umowie

10 * O DOBORZE KRĘCONYCH SCEN DECYDUJE KAMERZYSTA LUB REALIZUJE SIĘ WPISY W UMOWIE:

 * W czasie komunii fotograf kamerzysta stara się w miarę swoich możliwości kręcić wszystkie ważne ujęcia . Rodzice powinni pamiętać o obecności kamerzysty i zgłaszać mu kiedy są planowane różne ważne wydarzenie. Kamerzysta (EG Studio) nie gwarantuje nagrania wszystkich wymienionych momentów jeżeli zaistnieją przyczyny uniemożliwiające to, niezależne od niego tj awarie techniczne, brak informacji, wejście w kadr osób trzecich, jego nieuwaga itp. (…).

Kamerzysta sam dokonuje wyboru które sceny kręci a które pomija, chyba że są inne wpisy na ten temat w umowie.

Kamerzysta stara się zrealizować wszystkie ustne propozycje klienta, jednak nie ponosi odpowiedzialności jeśli o czymś zapomni lub nie zdoła nakręcić, dlatego wymagany jest wpis w umowę ważnych dyrektyw klienta, wtedy nie będzie pominięty.

11 * POMYSŁY I WSKAZÓWKI DO ZDJĘĆ I MONTAŻU MUSZĄ BYĆ PISEMNIE DOŁĄCZONE DO UMOWY:

* Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, pomysły i zlecenia na temat montażu i realizacji filmu, prosimy jednak przekazać nam te komentarze (tzw. scenariusz montażu) przed zleceniem, przy podpisywaniu umowy, żeby można je było uwzględnić przy tworzeniu filmu. Scenariusz jest traktowany jako luźne wskazówki, jest obowiązujący w 100 % lub innej części jeżeli wpisuje się go jako załącznik do umowy, która to reguluje.

Jeżeli klient chce dołączyć scenariusz montażu, który ma być w 100 % zrealizowany przez montażystę - wymaga on dodania do umowy i podpisu naszego pracownika, osobna umowa gwarantuje jaką część tego scenariusza się zrealizuje (scenariusz powinien być przepisany do aneksu umowy z zaznaczeniem punktów które gwarantujemy zrealizować). Jeżeli nie ma takich ustaleń montażysta może ale nie musi zrealizowane pomysły. 

Tak samo wszelkie materiały przekazywane po podpisaniu umowy mogą ale nie muszą być uwzględnione w filmie. Z definicji nie przyjmuje się dodatkowych materiałów do obróbki filmu i zdjęć po podpisaniu umowy, a tym bardziej po realizacji zlecenia, gdyż od tego momentu zaczyna się praca nad obróbką materiałów i jest już za późno na zmiany i nowe uwagi. Chyba że zakłada to umowa

12 * EG Studio uprzedza o  możliwości zgubienia lub przeoczenia materiałów i informacji przekazanych przez klientów poza naszym biurem i poza dniem podpisania umowy, różnymi źródłami, np. mailowo, listownie, sms-ami, luźno przekazane płyty i notatki w miejscu innym niż nasze biuro. Chodzi o to, że wszelkie materiały dotyczące zlecenia powinny z definicji być dodane osobiście do teczki z umową przechowywanej w naszym biurze ul. Ceglarska 25 w Krakowie w dniu podpisania umowy (chyba że są inne ustalenia). Nie praktykujemy kopiowania i przechowywania tych materiałów w innym miejscu. Materiały napływające różnymi źródłami i w różnym czasie mogą zostać przeoczone. EG Studio nie zwraca płyt i notatek przekazywanych do zleceń, stanowią dokument umowy, prosimy więc o robienie zapasowych kopii.  

* EG Studio zastrzega sobie prawo nie wykorzystania materiałów dodatkowych  w zleceniu, zwłaszcza jeżeli nie było to uwzględnione szczegółowo w umowie. Powyższe komentarze nie obowiązują w całości, jeżeli są inne pisemne ustalenia.

* Jeżeli wpis w umowie jest niejednoznaczny wykonawca nie musi go realizować w 100 % - np. umowa zawiera wpis, że klient dostarczy muzykę do filmu – nie oznacza to, że 100 % tej muzyki zostanie wykorzystane, że ten materiał w ogóle zostanie wykorzystany, oznacza to tylko, że wykonawca przyjmuje do wiadomości, że taki materiał będzie doniesiony i wykonawca powinien w miarę możliwości go wykorzystać, jednak wg własnego wyboru.

Chyba że wpis na ten temat brzmi: muzyka przyniesiona przez klienta tj. pliki pt. …………… zostaną wykorzystane w filmie.

13 * DODATKOWE ZAMÓWIENIA NIE OBJĘTE UMOWĄ SĄ PŁATNE:

* Klienci czasami mają własne pomysły – propozycje scenariusza filmu i materiały – staramy się uwzględniać  Państwa życzenia i marzenia. Jeżeli są zbyt skomplikowane - proponujemy dopłatę.

14 * MONTOWANIE WSPÓLNE Z KLIENTEM JEST DROŻSZE:

* Realizujemy też zlecenia w 100 % stylizowane przez klientów, zwiększa to jednak cenę usługi co najmniej dwukrotnie, gdyż wymaga wielu  spotkań i analizy nagranego materiału (kilka godzin), jego montażu (kolejne kilka godzin) oraz zakłada możliwość i konieczność poprawek (kolejne godziny pracy). Jeżeli decyzję o formie filmu i zdjęć może podjąć reżyser, operator, fotograf, montażysta grafik – realizacja jest prostsza, szybsza a przez to tańsza…

15 * ZMIANA TERMINU REALIZACJI Z WINY - LUB Z INICJATYWY KLIENTA:

* Wszelkie materiały do pracy napływające po dacie podpisania umowy i po dacie filmowanego (fotografowanego) wydarzenia – automatycznie unieważniają wpis w umowie na temat terminu realizacji zlecenia, gdyż w takiej sytuacji następuje okoliczność wydłużenia czasu pracy nad zleceniem z winy (z inicjatywy) klienta. Wykonawca przyjmuje nowe pomysły, ale zabierają one dodatkowy czas, przez to termin realizacji przestaje obowiązywać. Jeżeli są nowe ustalenia i terminy realizacji – najlepiej jeżeli będą regulowane aneksem do umowy, za zgodą obydwu stron.

16 * KOPIE FILMÓW I OZDOBNYCH PŁYT ZE ZDJĘCIAMI:

* Pomożemy Państwu w zrobieniu kopi filmów. Koszt jednej płyty  z kolorowym opakowaniem w naszym studiu to 20 zł (kolorowa ozdobna okładka ze zdjęciami klienta lub inną grafiką  + pudełko + kolorowe tematyczne nalepki).  Można przygotować okładki ze zdjęciami dziecka i nalepki na płyty (to wymaga osobnego ustalenia).

PRZYKŁADOWE CENY KOPII:

Pudełko z 1 płytą, okładką i nalepką 20 zł
Pudełko z  2 płytami, okładką i nalepką 25,
Pudełko z 3 płytami, okładką i nalepką 30 zł
Pudełko z 4 płytami, okładką i nalepką 40 zł

* średnia cena kopi jednej płyty to 10 zł (koszt płyty + wypalenie pliku + nalepka + pudełko + okładka na pudełko); przy założeniu że jest tych płyt co najmniej 3 lub więcej.

18 Wykonawca może odstąpić od wykonania usługi z przyczyn niezależnych od niego, w sytuacji zmiany warunków zlecenia przez klienta, nie ujętych w umowie lub braku porozumienia z klientem, w takiej sytuacji oddaje pobrane zaliczki lub wydaje w ich zamian surowy materiał (nieobrobione zdjęcia lub kasety z filmem, niezmontowanym, w zależności od ich wartości)


TERMIN I ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ:

18 TERMIN REALIZACJI  ZLECENIA:

* Termin realizacji zdjęć i filmu to średnio 2-8 tygodni, termin wpisany w umowie może być dotrzymany pod warunkiem, gdy klienci przekażą opis montażu filmu przed zleceniem, a wykonanie dla nich albumów - będzie na podstawie zdjęć wybranych przez fotografa.

 * Termin realizacji zleceń może ulec wydłużeniu z powodów awarii technicznych, sprzętu czy innych czynników niezależnych od wykonawcy (tj choroba, zniszczenie materiałów, opóźnienie z winy lub na prośbę klienta itp.). Jednakże EG Studio dokona starań, żeby realizacja nastąpiła mimo to w możliwie najszybszym terminie. EG Studio gwarantuje, że wszelkie problemy utrudniające pracę nad zleceniem zostaną usunięte do terminu 24 tygodni, po tym terminie następuje zwrot honorarium za usługę, ale tylko jeżeli nie wydano wcześniej klientowi żadnych materiałów lub ich fragmentów.  

19 *  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za opóźnienie realizacji, ewentualne błędy realizacji czy nawet nie zrobienie zdjęć czy filmu  (np. z powodu wypadku, awarii sprzętu itp.).  W takim wypadku EG Studio nie pobiera honorarium, zwraca pobrane zaliczki,  taka okoliczność następuje tylko jeżeli wykonawca nie może  wydawać 100 % pełnowartościowego produktu.studio


POPRAWKI, REKLAMACJE, TERMINY REKLAMACJI, POPRAWEK...

UWAGA TUTAJ OBOWIĄZUJE OSOBNA NUMERACJA

regulamin ten to przerobiony opis dotyczący materiałów ślubnych, dlatego fragmentami może zawierać błędny opis, że dotyczy materiałów ślubnych lub niektóre gragmenty mogą nie dotyczyć materiałów komunijnych z powodu różnic zlecenia, za błędy przepraszamy

ODBIÓR - OGLĄDANIE FILMU I ZDJĘĆ.
GWARANTUJEMY CZAS I WARUNKI DO ZAPOZNANIA SIĘ I SPRAWDZENIA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

20 * Przy wydaniu filmu klient może pooglądać przygotowane płyty na naszym odtwarzaczu dvd, lub komputerze. Nie praktykuje się wielogodzinnego wspólnego przeglądania z klientem wszystkich zdjęć i ujęć filmu, przewidujemy na takie spotkanie 30-60 min. Na specjalne życzenie prezentacja może trwać tyle ile trwa film, czy oglądniecie zdjęć (np. 1000 zdjęć ogląda się półtorej godziny - 5,4 sek na zdjęcie, 700 zdjęć - ogląda się około godziny - 6 sek na zdjęcie). Czasami organizujemy prezentacje filmu w czasie jego realnego trwania. Jadnak  taka okoliczność wymaga zgody wykonawcy, nie jest to praktykowane. Dlatego film i zdjęcia są objęte gwarancją i każdy klient ma tydzień czasu na sprawdzenie jakości zrobionego filmu i zdjęć w domu. Potem pliki źródłowe n komputerach EG Studio mogą być skasowane.

W kwestii wyboru scen trzeba zaufać montażyście. Montażysta kieruje się zasadą, że włącza wszystkie ciekawe i dobrze nakręcone sceny, wycinając tylko nieudane lub niefortunne sceny – sytuacje. Może też zmontować krótki film na życzenie klienta, wycinając 50% nakręconego materiału. W ten sposób wybierze się tylko "idealne ujęcia".

GWARANCJA NA FILM:
Film i zdjęcia są opatrzone gwarancją na 14 dni, w tym czasie prosimy Państwa klientów o przejrzenie filmów i zdjęć w domu i przekazanie nam uwag lub ewentualnych reklamacji. Po upływie 7 dni usuwamy część plików źródłowych z naszych dysków i reedycja filmów i zdjęć jest niemożliwa.
Czas gwarancji na film może być wydłużony przy wspólnej decyzji klienta i wykonawcy, np. gdy klient przebywa za granica lub jest niedostępny z innych powodów. Wymaga to wpisu na gwarancji.
 
21 PLIKI FILMOWE TO 50-100 GB DANYCH! NIE MAMY WARUNKÓW NA ICH DŁUGIE PRZECHOWYWANIE
 Pliki do montażu filmu ślubnego to PRZEWAŻNIE 50- 100 GB danych, które w czasie montażu muszą być trzymane na dysku twardym komputera (nie na dysku zewnętrznym). Gdy przystępujemy do pracy nad kolejnym filmem usuwamy te dane z dysku twardego.

22 Z reguły przechowujemy kasety filmów, pliki filmów lub ich fragmenty i wszystkie zrobione zdjęcia w naszym archiwum, na stałe!  Kopie wydawanych zdjęć są zawsze w archiwum, gdyż nie stwarzają problemów z kopiowaniem, o takie kopie można poprosić nawet po upływie 10 lat, o ile nie uległy przypadkowemu zniszczeniu.  Tak samo zdjęcia legitymacyjne, sesje dla modeli itp. Kluczem do odszukania zdjęć czy filmów jest nazwisko klienta.

23 * Standardowo spotkanie w czasie którego prezentujemy zrobiony film i zdjęcia trwa 30 - 60 - 90 min  - podobnie jak spotkanie przed realizacją zlecenia gdy pokazujemy przykłady filmów i zdjęć które robimy. Nie mamy warunków, żeby organizować dłuższe prezentacje
. Maksymalny czas prezentacji to czas trwania filmu - jednak  taka okoliczność wymaga zgody wykonawcy, jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach, nie jest to przez nas praktykowane.


24 NIE ZAPŁACONE PRODUKTY NIE MOGĄ OPUŚCIĆ BIURA EG STUDIO:
*  Przed odbiorem filmu i zdjęć można pobieżnie oglądnąć film i zdjęcia. Nie możemy wypożyczać filmu i zdjęć do domu, do oglądania - jeśli nie jest uregulowane 100% należności za nie.  Płyty z filmami i zdjęciami nie są zabezpieczane przed kopiowaniem, dlatego mają Państwo swobodę w kopiowaniu tych materiałów.  Z tych  powodów nie można wynosić poza biuro EG Studio nie zapłaconego produktu. Pod tym względem działamy jak sklep, bez gotówki nie dostaje się towaru.

 
25 * Z naszej strony dążymy do tego, żeby materiału po montażu było jak najwięcej, więc nie wycina się pamiątkowych ujęć, oprócz ewidentnie nieudanych i nieciekawych. Sceny - żeby nadać im dynamiczność – mogą być przemieszane, podzielone zdjęciami, napisami, planszami, animacjami, można do nich dodać muzykę itp. W czasie ślubu czy pokazu mody nie można robić dubli, dlatego montażysta musi wykorzystać tylko jeden wariant danego ujęcia, często akceptuje gorsze zdjęcia do montażu, ze względu na jego walory niepowtarzalności i pamiątkowe.

26 POPRAWKI, REKLAMACJE FILMU:
* Poprawki w montażu filmu czy zdjęć są robione na podstawie notatek sporządzonych przez klienta i wysłanych drogą mailową, listownie lub przekazanych osobiście. Nie praktykuje się wielogodzinnego wspólnego siedzenia przy komputerze i poprawiania materiałów czy dyskutowania o ewentualnych błędach. Klient jest proszony o przygotowanie prostego pisemnego scenariusza poprawek (rozpisanie płyt i czasu filmu z notatką - proponowane zmiany, zauważone błędy, uwagi itp). Ta forma reklamacji jest dołączana do umowy i traktowana jako dokument. EG Studio analizuje proponowane poprawki i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej - w jakim stopniu mogą być one zrealizowane – w ciągu 3-14 dni, w zależności od dyspozycyjności wykonawcy czas ten może być krótszy lub dłuższy.
* Reklamacje każdorazowo muszą mieć firmę pisemną, gdyż kopiujemy je dla zespołu wykonawców i osób odpowiedzialnych za zlecenie
, w tym właściciela firmy i działu prawno - księgowego - wszystkie te osoby nie mogą być wszystkie obecne na spotkaniu z klientem, ale można im dać kopię jego opisanej reklamacji, która jest dokumentem, załącznikiem do umowy.
* Reklamacje ustne lub nie zawierające szczegółów nie są respektowane.

27 JAK OPISAĆ BŁĘDY W FILMIE:
Przykład fragmentu scenariusza poprawek:

przykł. a) * Płyta nr 3,  czas 00:21:46 (czyli 21 min 46 sek) - za cichy podkład muzyczny, pojawił się błąd - zielona plansza, proszę to usunąć
przykł. b) * płyta nr 1,  czas 00:10:05 (10 min 5 sek) – proszę usunąć Panią Młodą w bieliźnie, zmienić muzykę na przebój Natalii Kukulskiej „Zakochani”,  przenieść ujęcia plenerowe z płyty nr 2 i wstawić tutaj…

komentarz: przykł. a) to błąd który z definicji usuwamy. Przykł. b) to dodatkowo płatna usługa, gdyż pozująca w bieliźnie Pani Młoda miała świadomość że materiał ten jest kręcony i może być wykorzystany w filmie!

28 Uwagi o błędach i reklamacje: klient musi podany czas błędu w minutach i sekundach oraz nr płyty, jeżeli film składa się z więcej niż jednej płyty!  Jeżeli błąd jest na dłuższym fragmencie lub cała płyta się zacina też trzeba to opisać.
Np. * płyta nr 1,  czas 00:18:05  - czas 00:60:00  - cały czas błędy (tzn., że od 18 minuty do 60 minuty tej płyty są błędy).

Taki rodzaj błędu na długim czasie się nie zdarza! Może to być wynik jedynie porysowanej, uszkodzonej płyty lub wypalenia jej w zbyt szybkim czasie (czas wypalania filmów to max prędkość pracy nagrywarki 8 x , chociaż niektóre nagrywarki wypalają płyty z prędkością 20 x i więcej. Zbyt duża prędkość robienia kopi plików filmowych powoduje, że nagrywarka nie nadąża z wysyłaniem danych filmu na płytę (złożony format) i powstają błędy, chociaż ilość danych się zgadza. Dlatego proszę nie kopiować płyt z prędkością większą niż 8 x.

 
29 *  Poprawki, reklamacje montażu filmu obejmują tylko usunięcie błędów montażowych, wad płyty itp. Poprawki nie obejmują realizacji nowych pomysłów montażowych nie zgłoszonych przed ślubem i nie ujętych w umowie. Wszystkie ważniejsze pomysły montażowe muszą być zgłoszone przed  ślubem i opisane w umowie lub aneksie do umowy. Dlatego z opisanych dwóch przykładów powyżej – pierwszy obejmuje bezpłatna poprawa (gdyż jest wada nagrania), drugi to usługa dodatkowa, wymagająca zmiany projektu, renderowania filmu i robienia kopi płyt i nalepek (ok. 200 zł dopłata). Jeżeli pomysły dotyczą więcej niż jednej płyty (jednej części) – cena remontażu (ponownego montażu - przeróbek) może sięgać kilkuset złotych lub więcej.
  
30 TRUDNOŚCI Z ODTWARZANIEM PŁYT:
* Każdy klient w czasie odbioru filmu ma dużo czasu na oglądniecie ich sprawności i działania (max czas prezentacji - czas trwania filmu)

 * Jeżeli w czasie tej prezentacji klient nie stwierdził żadnych wad ani błędów - naszym zdaniem jasno wskazuje, że płyty nie zawierają błędów (sceny są losowo wybierane,  a klient ma do dyspozycji pilota).
Jeżeli jednak po przyjściu do domu klient stwierdza awaryjność płyt lub zakłócenia ich odtwarzania polecamy:
a) sprawdzenie płyt na kilku różnych odtwarzaczach dvd, a najlepiej na komputerze.
b) niektóre odtwarzacze dvd źle odtwarzają płyty nagrywane ręcznie na komputerze (blokada producentów przed kopiowaniem filmów video). Mogą to być odtwarzacze gorszej ale też lepszej marki (gorsze są awaryjne, lepsze marki mają blokady przed tzw. płytami pirackimi, a tak dvd  postrzega  wszystkie płyty filmowe wypalane ręcznie,  do których należą też nasze produkcje.  Żeby tego  uniknąć trzeba by wypalać płyty fabrycznie, dodatkowo utrwalane, nie ma takiej możliwości  przy nakładzie 10 kopi.
b) odtwarzacze dvd ze zużytym laserem, gorszej jakości lub starszego typu  źle czytają nagrywane ręcznie płyty. Niektóre odtwarzacze nie czytają płyt DVD – R (na takich jest nagrany nasz film), gdyż 80 % odtwarzaczy je czyta. Inne czytają tylko płyty DVD + R. Może się zdarzyć, że niektóre odtwarzacze dvd  zniszczą lub uszkodzą płytę.
c) Płyty nie mogą być dotykane palcami po stronie zapisu, rysowane, zatłuszczone np. palcami, zabrudzone itp. Płyty dvd wymagają szczególnej dbałości, są bardziej wrażliwe na uszkodzenia niż kasety, gdzie taśma jest schowana! Płyty uszkodzone z winy klienta nie będą poprawione - o uszkodzeniu z winy klienta mogą świadczyć ślady rys, załamań, odbitych palców i brudu na stronie zapisu. EG Studio używa nowych fabrycznie płyt dvd które nie mają żadnych uszkodzeń.
* Te same zasady dotyczą płyt dvd ze zdjęciami. 
 

21  PRZECENA FILMÓW I ZDJĘĆ

21.1 * Film który zawiera błędy czy braki może być przestawiony do sprzedaży w 100 % ceny, ze zniżką lub w ogóle – o tych warunkach decyduje tylko EG Studio.
Np. w filmie ślubnym brakuje tortu i oczepin z powodu awarii kasety, ale jest 3 godziny innych scen (dom, kościół, przysięga nowożeńców i przyjęcie) – EG Studio nie musi w takiej sytuacji przeceniać wartości filmu, gdyż nadal jest w nim wiele ważnych scen, klient musi sam zdecydować, czy kupuje film z brakiem ww scen czy nie kupi filmu w ogóle (a więc nie będzie miał żadnej pamiątki). Nasza zasada nie przeceniania filmów ta wynika z założenia, że każdy będzie chciał mieś film ślubny nawet z brakiem ważnych scen. Natomiast film który można powtórzyć, nagrać jeszcze raz, zrobić duble – może być przeceniony lub poprawiony.


22 ZWROT PIENIĘDZY - EG STUDIO NIE PRAKTYKUJE PRZECENY FILMÓW CZY ZDJĘĆ ZREALIZOWANYCH W WIĘCEJ NIŻ 50 % ZAŁOŻEŃ:

22.1* W wypadku nie wykonania zdjęć czy filmu EG Studio nie pobiera opłaty za usługę i zwraca zaliczkę (przedpłatę). To jedyny przypadek zwrotu pieniędzy za film i zdjęcia - ale klient nie dostaje absolutnie żadnych materiałów. W przypadku błędów realizacji - cena filmu i zdjęć jest ustalana indywidualnie przez EG Studio i może ulec obniżeniu (ale nie musi!). Z reguły fakt nie nagrania niektórych planowanych ujęć czy inne zmiany – nie zmieniają ceny usługi, zwłaszcza jeżeli plan zdjęć jest zrealizowany w więcej niż 50 %. Jeśli np. kamerzysta z powodów technicznych nie nagrał tortu ślubnego – cena filmu jest bez zmian i klient jest zobowiązany go odebrać, jeżeli nie zachce może to być rozstrzygnięte sądowo przez analizę umowy.
 
22.2 * Wady filmu, zły odczyt płyt, pomyłki są obowiązkowo usuwane przez EG Studio. Płyty nie mogą zawierać żadnych błędów technicznych ani rzeczowych nie zaakceptowanych przy odbiorze. Jeżeli klient zgłasza zastrzeżenia co do kompozycji i pomysłu montażu, co nie było szczegółowo określone umową, może to nie być uwzględnione. Podobnie w zakresie doboru scen, opisów, ujęć itp. W takich przypadkach, jeżeli klient ma zastrzeżenia do montażu -  mówiąc potocznie: "film mu się nie podoba", może go nie kupować. Kamerzysta i montażysta sami decydują o doborze scen i rozwiązaniach montażowych chyba że umowa warunkuje to inaczej! Jeżeli film nie zawiera błędów technicznych nie zwracamy w tym wypadku zaliczki. Jeżeli film jest zgodny z umową w przypadku nieodebrania zlecenia w ciągu 90 dni wysyłamy przesądowe wezwanie zapłaty, a potem występujemy na drogę sądową w celu odzyskania należności za usługę.
 
22.3 * Z definicji nie praktykujemy żadnej przeceny dobrze zrobionych filmów czy zdjęć. Przeceny filmów mogłyby być tłem dla spekulacji klientów, którzy pod dowolnym pretekstem chcieliby mniej zapłacić za naszą usługę.  Umowa nie zakłada, które momenty ślubu i w jakim czasie są uwieczniane na filmie, montażysta - kamerzysta sam decyduje o doborze tych scen. Klient przyjmuje to do wiadomości przy zawieraniu umowy.

DROGA SĄDOWA ROZSTRZYGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI:
23 * EG Studio wystąpi na drogę sądową jeżeli klient nie kupi filmu; sąd zdecyduje czy film spełnia standardy takich realizacji i czy co najważniejsze pokrywa sie z ustaleniami umowy. Także klient może wystąpić na drogę sądową, jeżeli otrzymał produkt z błędami. W wypadku reklamacji prosimy o przedstawianie nam Państwa zastrzeżeń pisemnie, odpiszemy na nie odwołując się do umowy i regulaminu realizacji, dostępnego na umowie - www.egstudio.pl  www.egstudio.pl/regulamin5, na ścianie naszego biura, bezpośredni link do regulaminu to: www.egstudio.pl/regulamin5 (można wejść na ten adres ze strony głównej www.egstuido.pl i www.egstudio.pl/sluby (strona na temat obsługi ślubów).


REKLAMACJA A PODPISANIE RACHUNKU ODBIORU - PROTOKOŁU ZDAWCZO ODBIORCZEGO:
24 *  Gdy klient odbierze film i zabierze go do domu - nie uwzględniamy reklamacji - przeceny wartości filmu czy zwrotu pieniędzy, jeżeli nie ma w nim błędów, bo klient zabrał do domu gotowy produkt i mógł go skopiować. W takiej sytuacji poprawiamy jednak bezpłatnie błędy techniczne, czytelności płyt itp. Reklamacje w zakresie zwrotu pieniędzy czy ich części (honorarium za usługę) są teoretycznie możliwe tylko w sytuacji gdy klient nie  wyniesie produktu filmowego z biura (nie skopiuje go). EG Studio poprawia jednak zawsze wady techniczne filmu; nie uwzględnia się jednak reklamacji w sensie „ film mi się nie podoba”.... Klient miał godzinę czasu (lub więcej) na przejrzenie filmu i ocenienie czy chce go kupić. Z reguły klienci oglądają u nas filmy w czasie 30 - 90 min. Klient ma do dyspozycji krzesło, biurko, dvd, tv, piloty... Może sam przeglądać przygotowany materiał i go ocenić czy chce go kupić. Każdy odbiór materiału w naszej firmie tak wygląda, chyba że życzenie klienta jest inne.
Maksymalny czas prezentacji to czas trwania filmu - jednak  taka okoliczność wymaga zgody wykonawcy, jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach, nie jest to przez nas praktykowane.

24.1 * Nie podlegają reklamacji sceny i napisy w filmie zaakceptowane przez klienta przy odbiorze filmu. Np. klient w czasie godziny oglądania filmu otwiera każdą płytę, ogląda okładki itp. Jeżeli akceptuje napisy, formę odmiany nazwiska, formę imion, nazwę poszczególnych części  i podpisuje odbiór produktu - elementy te nie podlegają reklamacji. Reklamacji podlegają błędy, których klient nie mógł stwierdzić, nie zdążył stwierdzić w czasie odbioru filmu (nie zauważył).

24.3 W przypadku uszkodzenia płyt, porysowania nie uwzględniamy ich reklamacji: klient w czasie 30 - 90 min prezentacji miał możliwość sprawdzić i zawsze tego przestrzegamy, że sprawdził, czy płyty się czytają, linki manu otwierają, działa przyspieszanie scen i cofanie na każdej z płyt. EG Studio nie odpowiada za uszkodzenie płyt z winy klienta

24.4 Jeżeli klient ogląda film powierzchownie w krótkim czasie przyjmuje odpowiedzialność za jego jakość na siebie, co potwierdza podpisaniem rachunku. Nie pozbawia go to prawa poprawy błędów w filmie, ale termin realizacji zlecenia przestaje zobowiązywać w przypadku odebrania filmu do domu. Termin reklamacji filmu to 7 dni. Termin realizacji poprawek może trwać kilka dni, regulamin zakłada, ze jest to min. czas realizacji wpisany w umowę, max 24 tygodnie (6 miesięcy); termin realizacji poprawek jest uzależniony od dyspozycyjności wykonawcy, który nie ma obowiązku być non stop dyspozycyjny po oddaniu zlecenia (np. dlatego że ma inne zlecenia lub zaplanowane wyjazdy, urlop itp.).


ZWROT PIENIĘDZY ZA USŁUGĘ W TRAKCIE JEJ TRWANIA:
25 * EG Studio może, ale nie musi dokonać zwrotu pieniędzy za zdjęcia czy film np. w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zlecenia, które przekreśliłby sens posiadania przez klienta tego materiału. Np. student który zamawia zdjęcia do dyplomu, które ma przynieść do określonego terminu na uczelnię i zgłaszał to EG Studio; w wypadku nie dotrzymania przez nas tego terminu jest zmuszony do zrobienia tych zdjęć w ostatnim momencie jeszcze raz w innym studiu fotograficznym i ponosi dodatkowe koszty, żeby zdążyć je dostarczyć na uczelnię.  W takich sytuacjach staramy się iść na rękę Państwu Klientom i zwracamy opłaty. Chociaż naraża nas to na straty. Zależy to od indwidualnych decyzji, bo takie sytuacje  również prowokują manipulacje ze strony klientów - zawsze można powiedzieć, że zdjęcia były potrzebne na wczoraj. Tymczasem fotograf ponosi koszty wyprodukowania sesji. I nie odpowiada za czynniki niezależne od niego takie jak awaria maszyn, zła pogoda itp. opóźniających nieznacznie realizację. Anulowanie zlecenia nie jest możliwe w czasie jego trwania gdy wykonawca podjął już pracę i koszty jego wykonania. Jeżeli nie ma umowy ustalającej termin realizacji – wykonawca realizuje usługę wg standardowych terminów.

 
25.1 * Zwrot opłaty za usługę następuje tylko w momencie usprawiedliwionego nie stawienia się personelu na ślub czy inną imprezę lub gdy w ogóle nie ma zdjęć i filmu (zginęły, skasowały się, skradziono itp.). EG Studio nie przewiduje jednak odszkodowań z tego tytułu. Zastrzeżenie to jest wpisane w umowę…

26 TERMINY REKLAMACJI, TERMINY WYKONYWANIA POPRAWEK, TERMINY USŁUG DODATKOWYCH OFEROWANE PRZEZ EG STUDIO:
26.1 Przy odbiorze produktów foto video klient ma czas na oglądnięcie tych materiałów w czasie 30 - 90 minut, zależy od czasu filmu, po czym podpisuje protokół zdawczo - odbiorczy produktów lub rachunek odbioru (to samo), który świadczy o tym, że nie stwierdził błędów realizacji. Wykonawca ma obowiązek pokazać mu zrobiony produkt - zdjęcia i film i udostępnić komputer lub dvd do odtworzenia wybranych fragmentów
26.2 Jeżeli po odbiorze produktów klient będzie chciał je zwrócić (zareklamować) - termin reklamacji dla klienta to 7-14 dni od dnia odbioru,
zależy od wystawionej gwarancji, po tej dacie usuwamy pliki źródłowe lub materiały przydatne w realizacji zlecenia.
26.3 Termin realizacji reklamacji – czyli wykonania poprawek zależy od dyspozycyjności EG Studio w danym momencie i nie może być narzucany przez klienta. Termin poprawy, zmian w produktach, nowych realizacji zależy od dyspozycyjności wykonawcy  - nie jest terminem stałym. Staramy się pomagać klientom i realizujemy poprawki nawet do 3 dni!
Regulamin zakłada termin realizacji poprawek (realizacji reklamacji)  minimum tyle co termin realizacji całego zlecenia wpisany w umowie a więc w przypadku filmu ślubnego 2-8 tygodni. Maksymalny czas realizacji reklamacji to: 24 tygodnie (6 miesięcy), w tym czasie wykonawca poprawi produkt lub zapłaci innemu wykonawcy na swój koszt żeby wykonał jego pracę, jeżeli charakter zlecenia to umożliwia. Jeśli poprawienie produktu nie nastąpi w terminie 24 tygodni honorarium jest zwracane.

Wyjaśnienie: Termin realizacji reklamacji może być wydłużony w przypadku pracy wykonawcy nad innym zleceniem, przerwy urlopowej, zwolnienia lekarskiego - przerwy zdrowotnej, remontu lokalu, remontu lub wymiany sprzętu,  awarii, ogłoszenia upadłości firmy - o czas trwania tych prac i awarii. Klient liczy się z tym faktem.
26.4 Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie wykona poprawek produktu w max czasie 24 tygodnie zwraca pieniądze za usługę, przy sprawdzeniu, że wydany produkt filmowo – fotograficzny nie nadaje się do użycia, jest wadliwy.
26.5 Wykonawca po podpisaniu przez klienta protokołu zdawczo - odbiorczego lub rachunku  nie ma obowiązku rezerwować czasu na dodatkowe nie zamawiane prace. Spotkania w sprawie poprawek produktu są wyznaczane przez wykonawcę.
26.6 W wypadku zgłoszenia błędów realizacji wykonawca ma obowiązek je usunąć. W wypadku pomysłów na nowe rozwiązania i prace nie wpisane w umowie wykonawca może się ich podjąć za dodatkową opłatą.
26.7 Minimalny termin realizacji reklamacji to czas podany na wykonanie zlecenia w umowie tj. 2-8 tygodni (2 miesiące) -  maksymalny czas wykonania reklamacji to 24 tygodnie (6 miesięcy). W wyjątkowych sytuacjach termin robienia poprawek może być dłuższy, np gdy zaistnieją czynniki wydłużające go wymienione w pkt. 26.3 .

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji reklamacji i nie zwraca klientowi pieniędzy za usługę w czasie prac nad poprawkami, jeżeli wydany już materiał nadaje się do wykorzystania przez klienta i nie zawiera istotnych błędów. W tych i podobnych przypadkach nie zwracamy honorarium gdyż pliki zdjęciowe i filmowe zostały odebrane i mogły zostać już skopiowane. Nie wypłaca też odszkodowań z tego tytułu.
26.8 Reklamacje produktów poza ustnymi wyjaśnieniami  wymagają pisemnej reklamacji, która jest dokumentem dołączanym do umowy, rozważana w zespole kilku osób pracujących nad zleceniem, na które klient otrzyma pisemną odpowiedź.
26.8 Reklamacje i wszelkie prace nad zleceniem odbywają się tylko w gronie osób podpisujących umowę chyba że są wymienieni inni przedstawiciele. Uwagi i reklamacje oraz spotkania z osobami trzecimi nie uwzględnionymi w umowie nie są uwzględniane (brane pod uwagę). Upoważnienie innych osób do reprezentowania klienta wymaga przesłania o EG Studio pisemnej rekomendacji z podpisem klienta, nie jest respektowane ustnie, zwłaszcza na podstawie stwierdzenia osób trzecich. Chodzi o to, że EG Studio nie może zmieniać ustaleń zlecenia o wartości kilkuset czy kilku tysięcy złotych na podstawie stwierdzeń osób nie zawiązanych z umową lub poleceń telefonicznych klienta, z których ten może się potem wycofać. Umowa zawiera wpis: że wszelkie zmiany w umowie, w tym osób reprezentujących klienta wymagają zgody - pisemnego potwierdzenia obydwu stron. EG Studio zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia rozmów na temat zlecenie i kontynuowania pracy z osobą trzecią, która nie jest wpisana w umowie, nawet jeśli wskazuje ją klient.
26.9 EG Studio może odmówić spotkania w sprawie zlecenia osobom nie podanym w umowie zlecenia jako zamawiającym oraz może zastrzec sobie udzielanie informacji o zleceniu osobom trzecim.
26.10 Osoba widniejąca w umowie jako zamawiający (klient) ma obowiązek osobiście sprawdzić wykonaną dla niego usługę, reklamacje za pośrednictwem osób trzecich nie podanych w umowie jako reprezentanci klienta nie są uwzględniane.  Tylko klient (zamawiający) - strona w umowie może ocenić produkt i poprosić o zmiany w nim. Tylko klient może w osobnym pisemnie wyznaczyć osobę zastępującą go, pismo wymaga czytelnego podpisu klienta.

27. * OGRANICZONA DYSPOZYCYJNOŚĆ EG STUDIO
27.1 * Firma EG Studio to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez filmoznawcę - dziennikarza Elżbietę Gawin Knaga. Nasi pracownicy są zatrudniani przeważnie na umowę o dzieło i nie są stale dyspozycyjni. Jedyną osobą pracującą na pełny etat jest właściciel firmy i ewentualnie pracownicy działu księgowo - prawnego oraz przedstawiciele firmy.
Poprawki zdjęć czy filmu wymagają pracy wykwalifikowanego pracownika, musi w nich uczestniczyć autor tych prac lub autor ich reedycji (projektów). * edycja - czyli przeróbka, obróbka.
Nie da się zlecić poprawek w montażu czy projektach graficznych zdjęć innej osobie niż pierwotny montażysta czy grafik, gdyż tylko on zna szczegóły rozwiązań filmu i projektów i ma dostęp do plików źródłowych dostępnych na jego prywatnym komputerze, a co ważniejsze tylko on ma dostęp do pików projektów, których nie da się przenosić na inny komputer, gdyż są "zakotwiczone" w wielu różnych folderach i oprogramowaniu - taka jest specyfika programów Adobe Premiere, Studio Pinacle, Adobe Lighroom i innych przez nas używanych. Wynika z tego fakt, że jeżeli twórca filmu lub zdjęć nie jest dyspozycyjny żeby je poprawić (np. z powodu choroby czy awarii)  nie może tego nikomu zlecić.  Chyba że projekt będzie robiony od nowa!
Ekipa EG Studio może być zajęta innym zlecenie,
Dlatego EG Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia spotkania lub poprawek w zamówionym produkcie oraz wszelkich innych usług w czasie narzuconym przez klienta, ale każdorazowo wyznacza  swój termin spotkania lub wykonania usługi (w terminie min. czas trwania usługi zakładany w umowie -  max 24 tygodnie).
 
REALIZACJA NOWYCH ZLECEŃ:
27 * W wypadku przerw urlopowych i innych zleceń i działań jak również z powodów organizacyjnych lub własnych EG Studio zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia nowej umowy, wycofania się z proponowanej ustnie obsługi, nie podjęcia realizacji lub zaplanowania późniejszej realizacji nowych zleceń, które napływają każdego dnia - zawsze w porozumieniu z klientem. Nie dotyczy to pisemnych umów których terminy muszą być respektowane.


WPŁATA ZALICZKI - ZASADY ROZLICZENIA ZLECENIA:
27 * Klient wpłaca przed ślubem 50% wartości filmu i zdjęć, po realizacji zlecenia - przy odbiorze zamówienia lub w dniu zdjęć (zależy od wpisu w umowie) wpłaca drugie 50% należności. Wpłata zaliczki najpóźniej tydzień – dwa tygodnie przed zleceniem (zależy od wpisu w umowie) i opłata za niego w dniu odbiory to wymagane przez nas każdorazowo stałe zasady płatności. Nie akceptujemy przelewów post factum, po odbiorze produktu lub braku zaliczki koniecznej do przygotowania do zlecenia.


LEPSZE I GORSZE UJĘCIA W FILMIE:
28 * Film ślubny to reportaż, kręcony prawie non stop przez 7-12 godzin  w dniu ślubu, specyfika uroczystości nie daje możliwości powtórzeń i ujęć pozowanych. Dlatego zdjęcia reportażowe i film - reportaż może zawierać lepsze i gorsze ujęcia. Kamerzysta nie może np. przewidzieć czy ktoś z gości nie potrąci go w czasie kręcenia ważnej sceny, jak będą się prezentować goście, sala. Nieudane ujęcia się wycina lub zostawia ze względów pamiątkowych. Trudno jest zaplanować, żeby kręcić po równo wszystkich uczestników czy pomijać niektóre osoby czy tła. Kamerzysta stara się zrobić reportaż jak najlepiej, w miarę możliwości, uwzględniając życzenia nowożeńców. Przygotowujemy Państwu kilka godzin filmu, gdzie jest wiele różnorodnych ujęć, portretów, ujęć całości, zdjęcia są kręcone z ręki lub statywów. Reportaż - film dokumentalny z definicji daje możliwość wykorzystania przez montażystę ujęć gorszych technicznie, ale np. ważnych merytorycznie (sens, pamiątka). W niektórych momentach ważne jest zachowanie ciągłości dźwięku czy scen, dlatego nieudane fragmenty można zastępować czasami zdjęciem lub innym ujęciem lub podkład muzyczny ulega zmianie.  Trudno zachować ciągłość scen, wszystkich piosenek i zdarzeń - ze względu na brak możliwości dubli. Trzeba pamiętać, że reportaż komunijny czy ślubny nie jest wysokobudżetowym filmem fabularnym czy reklamowym gdzie reżyser robi po 5 powtórek każdej sceny, zmieniając np. przy tym światło, dźwięk, ustawienia kamery, stroje i miny aktorów itp. Ujęcia w studiu można powtarzać w nieskończoność - gdy przeszkodziła lecąca mucha albo szum z ulicy czy czyjś kaszel(…). Filmowiec ślubny nie może ingerować w filmowaną rzeczywistość, zwracać uwagę gościom - bohaterom filmu.


28.1 * Filmy fabularne czy reklamowe mają budżet od 20 000 zł - 1000 000 zł za 10 -120 minut filmu.

 Film komunijny czy ślubny kosztuje 1000 - 3000 zł za 1-4 godziny zmontowanego filmu (60-240 minut). Dlatego jego jakość fragmentami może być inna niż np. teledyski "Britney Spears", Madonny czy filmy Andrzeja Wajdy, montaż ich odbywa się na innej zasadzie i przewiduje się na niego inny czas pracy (montaż filmu ślubnego 3-7 dni), film reklamowy 14-60 dni, film fabularny 200- 360 dni (rok a nawet dłużej). Dlatego w przypadku filmu ślubnego montażysta realizuje własne pomysły a nie montuje razem z klientem, jak również nie musi wykorzystywać wszystkich propozycji i materiałów klienta, tym bardziej jeżeli nie jest to wpisane w umowę a materiały zostały przyniesione po odpisaniu umowy.
 
O WIĘKSZOŚCI ROZWIĄZAŃ FILMU DECYDUJE KAMERZYSTA - MONTAŻYSTA:
28.2  * Klienci muszą zaufać kamerzyście - montażyście w kwestii montażu i przygotowania filmu - gdyż nie jest możliwe wspólne wielogodzinne montowanie filmu i przeglądanie scen. O rozwiązaniach 60% filmu decyduje montażysta, któremu jest powierzane zlecenie.   Klienci z reguły przekazują swoje ogólne uwagi. Można wybierać muzykę, najlepiej jeśli klient sam ją przygotuje jako pliki mp3 na płycie. Jednak narzucona muzyka może nie pasować do danych ujęć, dlatego nie wszystko może być wykorzystane. Zastrzegamy sobie odrzucenie muzyki lub pominięcie ustaleń scenariusza od klienta, które zakłócają kompozycję filmu, zwłaszcza jeżeli nie ma na ten temat wpisu w umowie.

28.3 * Firmie EG Studio ze względu na prestiż firmy zależy, żeby wyprodukowany film był bardzo dobry. Dlatego odradzamy klientom rozwiązania, które łamią zasady filmowe i montażowe. Możemy je realizować anonimowo, ale w przypadku filmu ślubnego 50-100 gości widziało filmowca i markę naszej firmy, bierzemy tym samym na siebie odpowiedzialność za film i chcemy go wykonać jak najlepiej. Dlatego w przypadku pracy przy świadkach EG Studio przeważnie lansuje i narzuca swój styl pracy.

 
REKLAMA EG STUDIO NA KOŃCU FILMU:
29 * W przypadku zleceń filmowych niskobudżetowych tj poniżej 5 000 zł na końcu filmu jest dodawana automatycznie  informacja o producencie lub kilkuminutowa reklama producenta; chyba że umowa zawiera inny wpis na ten temat lub zastrzeżenie klienta

 30 * Do naszego biura cały dzień przychodzą i dzwonią klienci, przygotowujemy umowy, przeprowadzamy rozmowy telefoniczne - videokonferencje internetowe, organizujemy castingi dla modeli, w czasie tych zajęć brakuje nam czasu na wielogodzinne spotkania w sprawie montażu czy jego poprawek. Montażysta zajmuje się montażem cały dzień lub w przerwach między innymi zajęciami, często wieczorami poza godzinami pracy w naszym studiu lub w pracowni prywatnej, pory pracy wynikają spontanicznie w ciągu tygodnia czy weekendu. Dlatego nie umawiamy się z klientami na wspólny montaż. Prosimy więc o wyrozumiałość.

 
30.1 * Ponieważ montaż wykonuje zespół kilku osób wszelkie reklamacje i uwagi są wymagane w postaci pisemnej, żebyśmy je mogli przedstawić wykonawcom

31 * Staramy się nie narzucać żadnych ograniczeń w realizacji filmu.

 
32 ALBUMY KOMUNIJNE :
* EG Studio zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o wyglądzie albumów i filmu komunijnego; nie wszystkie pomysły klientów są praktyczne i dobre dla filmu czy zdjęć.  Jednakże proszę się nie martwić bo zawsze staramy się  wybierać między naszymi a Państwa gustami, na rzecz Państwa zadowolenia. Jeżeli  zostały zawarte inne ustalenie powinny być dodane do umowy. Nowożeńcy mogą ale nie muszą wybierać numery zdjęć do swoich albumów. Nie mogą wymagać wyłącznego wybierania zdjęć do tworzonych albumów. O ostatecznych numerach zdjęć - z których są robione odbitki decyduje fotograf. W praktyce, dla ułatwienia prosi się nowożeńców o wskazanie zdjęć które się im podobają, na tej podstawie grafik przygotowuje album ślubny. Albumy nie muszą jednak zawierać zdjęć wybieranych wyłącznie przez klienta (nowożeńców) – a nawet w ogóle. Może je wybrać fotograf – grafik. 

Patrz też inne uwagi o wykonywaniu albumów w punktach 13.3 - 13.5 przy rozdziale o terminie realizacji zlecenia, mówiące o tym, że wybór zdjęć przez klienta opóźnia wskazany na umowie termin realizacji zlecenia na polecenie klienta

33 * Istnieje możliwość zmian i przemontowania filmu także w przyszłości – wg życzenia klienta - za niewysoką dodatkową opłatą, gdyż zachowujemy kasety i oryginalne materiały z Państwa ślubu . Koszt dodatkowych montaży – dodatkowych filmów – zależy od scenariusza, często robimy dodatkowe teledyski czy etiudy (na jednej płycie) - dopłata od 100 zł za płytę. Dodatkowe uwagi i dalsze pomysły, nie zawarte w umowie podlegają osobnym ustaleniom finansowym.

ZAKUP ORYGINALNYCH PLIKÓW FILMOWYCH SPRZED MONTAŻU:
33.1 * Udostępniamy oryginalne pliki sprzed montażu - dopłata od 100 zł za pliki avi lub kasety ze ślubu. Polecamy wkupienie tych plików, wtedy klienci mogą w 100 % kontrolować montaż. Podana cena jest przykładowa, zależy od ilości godzin i objętości tych materiałów.
* Powyższy opis dotyczy osób, które w czasie realizacji - montażu  filmu mają nowe pomysły i uwagi na temat pracy nad filmem. Trudno nam uwzględniać nowe decyzje na temat filmu, gdy jest już zmontowana część materiału. Montaż filmu to trudna, artystyczna praca - powierzając kamerzyście czy fotografowi pracę nad filmem i zdjęciami - musimy liczyć się z faktem, że mogą się nam on nie podobać.  Dlatego wiele par przed ślubem starannie wybiera fotografa - filmowca, oceniając jego dotychczasowe prace.  Przedstawiony klientowi film i zdjęcia powinien mieścić się w standardach pokazywanego przy zawarciu umowy materiału, być podobny do innych filmów i zdjęć przygotowanych przez "wykonawcę" (EG Studio)

 
34 *  Więcej szczegółów na temat realizacji filmów – patrz nasza strona www.egstudio.pl/sluby  Nasz konsultant udzieli Państwu wszystkich dodatkowych informacji i pokaże przykłady filmów.

35 * Wszystkie szczegóły realizacji zlecenia powinna zawierać umowa. Detale nie objęte umową podlegają samodzielnej interpretacji EG Studio


36 *  W wypadku czynników niezależnych takich jak zła pogoda, lub gdy z winy klienta cz osób trzecich uczestników ślubu, kuchni itp. nie można zdążyć ze zleceniem, zrobić zdjęć plenerowych itp.; istnieje możliwość wykonania zdjęć (filmu) w innym terminie, za dopłatą niższą niż to obejmuje cennik. Jednakże praca w innym terminie niż to obejmuje umowa zawsze wiąże sie z dopłatą lub wykonawca może się jej nie podją
ć

37 * OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY REALIZACJI
:
Teoretycznie może się zdarzyć, że realizacja zdjęć i filmu w dniu ślubu  też może nie dojść do skutku z przyczyn niezależnych (takich jak wypadek, choroba, awaria sprzętu, pomyłka itp.). W tej sytuacji nie pobieramy opłaty za usługę i zwracamy zaliczkę.  Nasza umowa ślubna jest ubezpieczona od takich sytuacji. Na takie okoliczności dysponujemy jednak zapasowym sprzętem, samochodem i dodatkowymi pracownikami, których kierujemy zastępczo do zleceń.
 Ich zatrudnienie może jednak być problematyczne w ostatnim momencie – gdy zabraknie czasu lub nie będą dyspozycyjni. Jak dotąd stawiliśmy się na wszystkie zlecenia :) i nigdy nie zawiedliśmy żadnego klienta w sytuacji ważnych zleceń, których nie dało się powtórzyć
37.1 Zasada ograniczonej odpowiedzialności wykonawcy dotyczy wszystkich błędów realizacyjnych, w tym opóźnienia terminu realizacji, opóźnienia terminów poprawek, nie możności stawienia się na spotkanie w sprawie zlecenia itp. z przyczyn niezależnych. Klient przyjmuje do wiadomości fakt możliwości zaistnienia takich czynników i nie będzie rościł z tego tytułu odszkodowania ani innych przysług ze strony EG Studio. W każdym wypadku klient jest zwolniony z opłaty za usługę jeżeli nie otrzyma zamówionego towaru w terminie gwarantowanym umową i  regulaminem (max 24 tygodnie) lub poprzez ustalenia ustne
.
 
38 *  Osoby filmowane - fotografowane przez EG Studio wyrażają automatyczną zgodę na prezentację tych materiałów jako autorstwa EG Studio, dla potrzeb reklamy EG Studio; jest poza tym na ten temat klauzula w umowie, rachunku itp.
 
39 *  EG Studio nie ponosi odpowiedzialności za materiały pozostawione w biurze, dla potrzeb realizacji zlecenia, cv, zdjęcia, życiorysy itp. Materiały składane dla potrzeb realizacji zleceń, czy do Banku Twarzy EG Studio, w przypadku współpracy (cv, zdjęcia itp.); nie podlegają zwrotowi, mogą ulec zagubieniu lub zniszczeniu.
 
40 * Osoby współpracujące z EG Studio, pracownicy i podwykonawcy są ograniczone tajemnicą służbową na temat szczegółów pracy agencji i nie mogą się reklamować w czasie pracy dla EG Studio, zwłaszcza jeżeli ich zakres działalności pokrywa się z działalnością EG Studio.
Klienci EG Studio omawiają szczegóły zlecenia wyłącznie z właścicielem EG Studio lub inną osobą imiennie wpisaną w umowę zlecenia jako jego przedstawiciel, a nie z pracownikami czy podwykonawcami, wszelkie wpłaty i ustalenia mogą odbywać się tylko z osobą której nazwisko widnieje na umowie pod hasłem:  "EG Studio wykonawca zlecenia reprezentowany przez" :…………...

 
41
EG Studio i wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia spotkania lub rozmowy z klientem jeżeli komunikacja z nim jest utrudniona.
W takiej sytuacji organizuje się inne spotkanie lub rozmowę w późniejszym terminie, lub za pośrednictwem osób trzecich, czasami na neutralnym gruncie poza biurem EG Studio. Ewentualnie organizuje się spotkanie z prawnikiem  na neutralnym gruncie lub w biurze prawnika, którego organizacja zajmuje więcej czasu.  W każdym z tych przypadków termin negocjacji i podjęcia pracy nad zleceniem czy jego poprawą opóźnia się z winy klienta.

42 * Inne zasady, np. o realizacji ślubów, prowizjach Banku Twarzy, honorariach współpracowników itp. patrz osobne regulaminy(...).


_____________________________________________________________________________________________________


DZIĘKUJEMY UPRZEJMIE ZA WSPÓŁPRACĘ - PROSIMY O KONTAKT I PAŃSTWA UWAGI


- ekipa EG STUDIO

* Ela Gawin specjalista ds. reklamy / fotograf, grafik, kamerzysta i montażysta filmowy
* Andrzej Knaga, kamerzysta, montażysta filmowy

* Bartek Boruta kamerzysta, montażysta
* Tedeusz Sęk kamerzysta montażysta


 * Adam Kiwior, fotograf, grafik
* Łukasz Majcher fotograf, webmaster
* Marek Kostuch fotograf, webmaster, grafik
* Tadeusz Kieć fotograf, grafik

* Tomasz Kobiela fotograf, grafik

* Bogdan Zimowski fotograf, grafik
* Ola Zawada fotograf, grafik

* Joanna Wala, wizażystka - stylista / modelka
*  Helena Gawin,  księgowość
* Tomasz Kmiecik przedstawiciel
* Wojciech Kłyza przedstawiciel
* inni współpracownicy i akwizytorzy


  ilość wizyt na stronie: