POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ www.egstudio.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________

„EG STUDIO” - AGENCJA REKLAMOWO – FOTOGRAFICZNA I BANK TWARZY

REGULAMIN  WYKONYWANIA SESJI ZDJĘCOWYCH W EG STUDIO

PRAWO DO PREZENTACJI WYKONYWANYCH ZDJEĆ PRZEZ FOTOGRAFA

* Wszystkie osoby fotografowane przez nasze studio wyrażają automatyczną zgodę na prezentację przez naszą firmę i fotografa Elżbietę Gawin tych zdjeć, jako przykłady sesji w naszym studiu, do celów reklamy studia i osoby fotografa jako autora tych zdjęć (nowa nazwa firmy EG Studio po zmianie we wpisie działalności gospodarczej:
 EG Studio Agencja Filmowo Fotograficzna Elżbieta Gawin).

Wykonane przez nas zdjęcia mogą być prezentowane w naszym biurze, na naszych stronach www, poprzez maile, płyty cd i dvd, na ulotkach, w gazetach, na bilbordach a nawet w TV. Forma prezentacji tych zdjeć jest dowolna. Zdjęcia te nie mogą jednak służyć reklamie innych firm czy produków. Większość zdjeć wykonywanych przez nasze studio  pozostaje w naszych archiwach, zawsze staramy się uwzględniać interes i wizerunek fotografowanych przez nas obsób. Dotyczy to też prezentacji zdjęć nieudanych. Kopia regulaminu  pracy EG Studio jest dostęona w naszym biurze (wisi na ścanie oraz jest w katalogu ).
Niska cena wykonywanych zdjeć łączy się własnie z przekazaniem nam prawa do prezentacji tych zdjęć przez naszą firmę. Chyba że zawieramy inną umowę, gdy fotograf zrzeka się praw autorskich do zdjęć na rzecz fotografowanej osoby i nie może ich też prezentować. W takiej sytuacji wymagana jest osobna umowa .

* W świetle polskiego prawa autorskiego każda osoba, która swiadomie pozuje fotografowi liczy się z wykorzystaniem przez niego tych zdjęć i automatycznie wyraża zgodę na ich posiadanie i prezentaję przez fotografa. Chyba że te zdjecia przedstawiają treści intymne lub niekorzystne dla niej. Na tej podstawie fotografowie prasowi drukują zdjęcia robione ludziom na ulicach, którzy się na to zgadzają poprzez pozowanie, nie sposuje się wtedy osobnych umów. Doyczy to zarówno zdjeć w miejscach publicznych jak i na sesji zdjeciowej. Inne zasady dotyczą zdjeć prywatnych zrobionych przez fotografa bez wiedzy i zgody fotograowanej osoby, przez teleobiektyw, z ukrycia itp. Patrz prawo ochorny wizerunku i prawo autorskie  oraz inne rozdziały połączone z tą tematyką (kodeks prawa cywilnego). Fotograf powinien kierować się etyką zawodową i moralną - uwzględniając  osobistą sytuację fotografowanych osób, nie powinien ich narażać na straty finansowe, morlne, zdrowotne czy inne poprzez fakt prezntacji tych zdjeć. Nasza firma uwzględnia takie sytuacje, dlatego prosimy o każdorazowy kontakt osobisty w przypadku zaistnienia taich okoliczności.  Wtedy zaprzestajemy wykorzystawania danych zdjeć, jednak usuniecie ich z już opublikowanych reklam, maili, stron www itp. które są w obiegu stoanowi problem finansowy i organizacyjny.  Dlatego firma EG Studio nie może obiecać usuwania materiałów już powstałych, na pewno jednak na wyraźne życzenie danej osoby nie będziemy tworzyć nowych prezentacji. Wpis do działalności gospodarzej każdej firmy obliguje do tekiego działania.

* Osoby składające ankietę, CV, zdjęcia i inne materiały promocyjne; zwłaszcza wykonujące zdjęcia, filmy dvd i inne materiały promocyjne w naszym studiu – wyrażają automatycznie zgodę na prezentację tych zdjęć i materiałów w celach swojej promocji; także w internecie, na wystawach fotograficznych itp.  Oraz na wykorzystywanie danych kontaktowych dla potrzeb komunikacji między agencją a modelem. Zdjęcia te i inne materiały agencja EG STUDIO wykorzystuje też w swojej własnej reklamie(…).  Zapewniamy, że agencja nie udostępnia Państwa danych i danych osób współpracujących osobom trzecim. A wykorzystanie Państwa zdjęć do reklamy innych firm może mieć miejsce tylko wobec osobnej umowy i za honorarium dla Państwa oraz Państwa zgodą. Ustalenia te są zawarte w ankiecie wpisowej która się wypełnia i podpisuje.

* EG Studio nie zwraca materiałów pozostawianych w naszym biurze takich jak: cv, zdjecia, odbitki, płyty cd i dvd, wydruki, wizytówki itp. Chyba że jest spisana sobna umowa w tym zakresie. Ze wzgledu na obszrność naszego archiwum konieczność odnajdywania ww materiałów  wiążę sie z dodatkowym czasem który trzeba poświecić na ich odszukanie. Żeby uniknąc obustronnego kłopotu prosimy o przynoszenie nam kopii swoich materiałów foto - informacyjnych.

* Agencja zobowiązuje się do ochrony danych, wizerunku i bezpieczeństwa osób, które reprezentuje. Sprawdzamy wiarygodność firm i zleceniodawców którzy się do nas zgłaszają.

* Wszystkie dodatkowe ustalenia, działania, zlecenia, wspólna praca są regulowane osobnymi umowami; a jeśli mają charakter prywatny – na podstawie ustnej umowy między osobami je realizującymi. Umowa ustna jest tak samo ważna w świetle prawa, zwłaszcza w obecności świadków

* EG STUDIO nie jest w stanie szybko zmieniać formy stron www, np. wycofywać zdjęć osób które reprezentujemy w internecie, szybko modyfikować ich wizerunek w katalogach. Bank Twarzy EG STUDIO to kilkaset osób. Koszt modyfikacji stron www tych osób, ich zdjęć, archiwizacja materiałów i obsługa – to bardzo duże koszty. Dlatego prosimy o nie wycofywanie się ze współpracy z nami i nie narzucanie nam formy Państwa promocji. EG Studio zastrzega sobie prawo do nie zmieniania reklamy czy stron www z wizerunkiem fotografowanych przez nas osób. 

* Misją naszej firmy jest pomoc bezrobotnym i promocja polskiej kultury. Organizujemy czas młodzieży; na wystawach naszych zdjęć promujemy polskie miasta i plenery. Organizujemy imprezy, happeningi i wystawy oraz podejmujemy szereg działań prospołecznych. W naszym biurze przy ul. Brackiej 15 w Krakowie dostaną Państwo ulotki z adresami agencji oferujących pracę oraz ulotki dotyczące konkretnego zatrudnienia. Redagowane przez nas gazety: GAZETA INTERNETOWA  www.egstudio.pl/gazeta  i KARIERA www.egstudio.pl/kariera publikują wiele tekstów na temat szukania pracy promocji itp. polskich miast i plenerów. Na stronie www.egstudio.pl/banktwarzy polecamy Państwu co robić, żeby skutecznie się promować i znaleźć ciekawą pracę. Wszystkie te działania podejmujemy charytatywnie.  Szukamy sponsorów tych działań…  Patrz więcej informacji: www.egstudio.pl

Dlatego ceny naszych usług, zwłaszcza sesji zdjecowych są niskie. Fotografujące się przez nas osoby wspierają swoim wizerunkiem naszą firmę. Udzielając zgody na jego bezpłatne wykorzystanie  w celu reklamy naszych działań.

 * Ponieważ EG STUDIO nie podpisuje wyłącznej umowy na współpracę z modelami, nie pobieramy więc opłat wpisowych tak jak inne agencje, poza nieobowiązkową opłatą startową 10 zł za zamieszczenie zdjęć w internecie, gwarantującą otrzymywanie też zleceń pracy mailem. Sesje zdjęciowe w naszym studiu też są nieobowiązkowe, a wszystkie ceny usług są dla modeli bardzo niskie – np. jedno zdjęcie studyjne to tylko 10 zł, podczas gdy w innych studiach fotograficznych takie zdjęcie kosztuje średnio 50 zł.

* Ponieważ EG STUDIO nie podpisuje wyłącznej umowy na współpracę z modelami; mogą Państwo swobodnie współpracować z innymi firmami. Nie podpisujemy więc też żadnej umowy regulującej prowizje EG STUDIO czy nasze obowiązki wobec Państwa i wzajemnie. Nie narzucamy stałych prowizji.

* EG STUDIO pomaga na swój koszt modelom w promocji w internecie, zamieszczamy zdjęcia modeli w naszych katalogach, na wystawach fotograficznych, powielamy je (reprodukujemy) w ulotkach a nawet prasie. Przygotowujemy i rozsyłamy płyty cd i dvd do firm, materiały reklamowe i ulotki. Ciągle tworzymy nowe serwisy internetowe i reklamy oparte na Państwa wizerunku w celu szukania dla Państwa ofert pracy. Koszty tych działań ponosi EG STUDIO.

* Przekrój przez nasze dotychczasowe zlecenie: www.egstudio.pl/zlecenia  Wykaz naszych współpracowników: www.egstudio.pl/współpracownicy

* Przy okazji zleceń tworzymy szybki seris informacyjny w Internecie. Opis zleceń wysyłamy tez mailami:Patrz 

stałe adresy: www.egstudio.pl/praca  www.egstudio.pl/castingi   www.egstudio.pl/praca2007.html  
jednorazowe zlecenia: www.egstudio.pl/praca_lato2006.html    www.egstudio.pl/moda.html 


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDN

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ www.egstudio.pl


NA TEJ STRONIE WKRÓTCE INNE CZĘŚCI REGULAMINU WSPÓŁPRACY Z NAMI