LICZNIK OSÓB KTÓRE OGLĄDAŁY STRONĘ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ www.egstudio.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________

„EG STUDIO” - AGENCJA REKLAMOWO – FOTOGRAFICZNA I BANK TWARZY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z EG STUDIO
HONORARIACH
ZA PRACĘ I PROWIZJACH EG STUDIO

* Honoraria modeli, aktorów i statystów są ustalane przez EG STUDIO w porównaniu ze stawkami pensji w teatrach, zarobkami średniej krajowej, średnimi stawkami na promocjach itp. Na tej podstawie ustalamy minimalne zarobki dla Państwa.

PRZYKŁADY:
- Np. miesięczna pensja w teatrze Słowacki wynosi: 800 zł
- Stawka dla rozmówcy w TV TVN – 50 zł / dziennie, 30 zł honorarium dla widza, kalkiera
- Średnia krajowa – zarobki miesięczne to:  1800 zł.  <>- Stawki za pozowanie do zdjęć, udostępnienie wizerunku do reklamy są ustalane indywidualnie, dolna granica to 100 zł – honorarium dla modelki za kilka godzin pracy – zdjęcia reklamowe dla gazetki reklamowej.
- Stawki na promocjach: 8-10 zł za godzinę
- Górna granica honorarium zależy od środków przeznaczonych przez zleceniodawcę

* Ponieważ EG STUDIO nie podpisuje wyłącznej umowy na współpracę z modelami, nie pobieramy więc opłat wpisowych tak jak inne agencje, poza nieobowiązkową opłatą startową 10 zł za zamieszczenie zdjęć w internecie, gwarantującą otrzymywanie też zleceń pracy mailem. Sesje zdjęciowe w naszym studiu też są nieobowiązkowe, a wszystkie ceny usług są dla modeli bardzo niskie – np. jedno zdjęcie studyjne to tylko 10 zł, podczas gdy w innych studiach fotograficznych takie zdjęcie kosztuje średnio 50 zł.

* Ponieważ EG STUDIO nie podpisuje wyłącznej umowy na współpracę z modelami; mogą Państwo swobodnie współpracować z innymi firmami. Nie podpisujemy więc też żadnej umowy regulującej prowizje EG STUDIO czy nasze obowiązki wobec Państwa i wzajemnie. Nie narzucamy stałych prowizji.

* Honorarium dla modela jest ustalane przed zleceniem, omawia się szczegóły pracy, model może ale nie musi zaakceptować nasze propozycje pod tym względem. Jako firma staramy się gwarantować Państwu komfortową pracę, czas na odpoczynek i godne wynagrodzenie / podobnie do innych ofert pracy na rynku. Zapewniamy ochronę, przejazdy i noclegi, ewentualnie wyżywienie, jeżeli zlecenie tego wymaga. Udzielamy konsultacji i szkoleń.

* Prowizje EG STUDIO z honorariów modeli mają różne wysokości, to wypadkowa rocznej sumy zleceń, dochodów z niej, nakładu pracy nad tymi zleceniami i kosztów jakie musi ponieść EG STUDIO żeby te zlecenia obsłużyć. To także wypadkowa wszystkich kosztów i nakładów agencji łącznie z utrzymaniem i obsługą biura. Mamy minimum kilkanaście zleceń miesięcznie z czego średnio kilka kończy się faktycznym zamówieniem i dochodem, pozostałe sytuacje to praca i bezzwrotny wydatek (koszt) dla naszej agencji . Czasami nawet codziennie odpowiadamy na zapytania o zatrudnienie modeli czy statystów, prezentujemy zdjęcia, organizujemy castngi, wysyłamy maile czy płyty z proponowanymi osobami, potencjalni klienci zapoznają się z tymi materiałami i nie zawsze zamawiają usługę.

* Z powodu „bezrobocia” Bank Twarzy nie zarabia na siebie. Bank Twarzy to jeden z odłamów naszych działań obok Agencji Reklamowej i Studia Fotograficznego. Analizy dochodów EG STUDIO w okresie ostatnich 5 lat wykazują, że agencja utrzymuje się głównie z pracy Studia Fotograficznego i naszych usług wykonywania zdjęć (zdjęć reklamowych dla firm, zdjęć ślubnych; projektów stron www itp.)

* EG STUDIO pomaga na swój koszt modelom w promocji w internecie, zamieszczamy zdjęcia modeli w naszych katalogach, na wystawach fotograficznych, powielamy je (reprodukujemy) w ulotkach a nawet prasie. Przygotowujemy i rozsyłamy płyty cd i dvd do firm, materiały reklamowe i ulotki. Ciągle tworzymy nowe serwisy internetowe i reklamy oparte na Państwa wizerunku w celu szukania dla Państwa ofert pracy. Koszty tych działań ponosi EG STUDIO.

* Osoby składające ankietę, CV, zdjęcia i inne materiały promocyjne; zwłaszcza wykonujące zdjęcia, filmy dvd i inne materiały promocyjne w naszym studiu – wyrażają automatycznie zgodę na prezentację tych zdjęć i materiałów w celach swojej promocji; także w internecie, na wystawach fotograficznych itp.  Oraz na wykorzystywanie danych kontaktowych dla potrzeb komunikacji między agencją a modelem. Zdjęcia te i inne materiały agencja EG STUDIO wykorzystuje też w swojej własnej reklamie(…).  Zapewniamy, że agencja nie udostępnia Państwa danych i danych osób współpracujących osobom trzecim. A wykorzystanie Państwa zdjęć do reklamy innych firm może mieć miejsce tylko wobec osobnej umowy i za honorarium dla Państwa. Ustalenia te są zawarte w ankiecie wpisowej która się wypełnia i podpisuje.

* Agencja zobowiązuje się do ochrony danych, wizerunku i bezpieczeństwa osób, które reprezentuje. Sprawdzamy wiarygodność firm i zleceniodawców którzy się do nas zgłaszają.

* Wszystkie dodatkowe ustalenia, działania, zlecenia, wspólna praca są regulowane osobnymi umowami; a jeśli mają charakter prywatny – na podstawie ustnej umowy między osobami je realizującymi. Umowa ustna jest tak samo ważna w świetle prawa, zwłaszcza w obecności świadków

* EG STUDIO nie jest w stanie szybko zmieniać formy stron www, np. wycofywać zdjęć osób które reprezentujemy w internecie, szybko modyfikować ich wizerunek w katalogach. Bank Twarzy EG STUDIO to kilkaset osób. Koszt modyfikacji stron www tych osób, ich zdjęć, archiwizacja materiałów i obsługa – to bardzo duże koszty. Dlatego prosimy o nie wycofywanie się ze współpracy z nami i nie narzucanie nam formy Państwa promocji.

* Misją naszej firmy jest pomoc bezrobotnym i promocja polskiej kultury. Organizujemy czas młodzieży; na wystawach naszych zdjęć promujemy polskie miasta i plenery. Organizujemy imprezy, happeningi i wystawy oraz podejmujemy szereg działań prospołecznych. W naszym biurze przy ul. Brackiej 15 w Krakowie dostaną Państwo ulotki z adresami agencji oferujących pracę oraz ulotki dotyczące konkretnego zatrudnienia. Redagowane przez nas gazety: GAZETA INTERNETOWA  www.egstudio.pl/gazeta  i KARIERA www.egstudio.pl/kariera publikują wiele tekstów na temat szukania pracy promocji itp. polskich miast i plenerów. Na stronie www.egstudio.pl/banktwarzy polecamy Państwu co robić, żeby skutecznie się promować i znaleźć ciekawą pracę. Wszystkie te działania podejmujemy charytatywnie.  Szukamy sponsorów tych działań…  Patrz więcej informacji: www.egstudio.pl

* Przekrój przez nasze dotychczasowe zlecenie: www.egstudio.pl/zlecenia  Wykaz naszych współpracowników: www.egstudio.pl/współpracownicy

* Przy okazji zleceń tworzymy szybki seris informacyjny w Internecie. Opis zleceń wysyłamy tez mailami:Patrz 

stałe adresy: www.egstudio.pl/praca  www.egstudio.pl/castingi   www.egstudio.pl/praca2007.html  
jednorazowe zlecenia: www.egstudio.pl/praca_lato2006.html    www.egstudio.pl/moda.html 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDN

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ www.egstudio.pl


NA TEJ STRONIE WKRÓTCE INNE CZĘŚCI REGULAMINU WSPÓŁPRACY Z NAMI