POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ  www.egstudio.pl/banktwarzy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ. LUB PRZYGOTUJ WŁASNY OPIS ALBO CV (CURICULLUM VITAE - CZYLI TWÓJ ŻYCIORYS) Z DODANYMI ELEMENTAMI OPISU WYGLĄDU I TALENTÓW.

WAŻNE JEST DOPISANIE DO TAKIEGO CV - JEŚLI  SPORZĄDZASZ JE NA KOMPUTERZE - TEKSTU Z ANKIETY PONIŻEJ, ŻE WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZSTANIE TWOICH ZDJĘĆ PRZEZ NASZĄ AGENCJĘ ORAZ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH DLA POTRZEB TWOJEJ REKLAMY I PROMOCJI. UWAGA: ANI ZDJĘĆ ANI DANYCH NIE UDPOSTĘPNIAMY OSOBOM TRZECIM ANI NIGDZIE NIE PUBLIKUJEMY. SŁUŻĄ ONE WYŁĄCZNIE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PAŃSTWEM. DANE W RODZAJU: WYMIARÓW LUB DODATKOWE PUNKTY (URZĄD SKARBOWY ITP.) - JESLI ICH NIE ZNASZ - MOŻNA OSTATECZNIE POMINAĆ W PIERWSZEJ WERSJI ANKIETY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ  www.egstudio.pl/banktwarzy